دریافت اپلیکیشن متیان ۱۳۹۶-۸-۱۶ ۱۷:۴۹:۴۳ +۰۳:۳۰

اپلیکیشن

اپلیکیشن متیان به شما این امکان را می‌دهد که هر جا که هستید، تمامی امکانات سامانه را در جیب خود داشته باشید و با اشاره دست از آن‌ها بهره بجویید. اپلیکیشن iOS یا Android را از لینک‌های زیر می‌توانید دریافت کنید.

دانلود اپلیکیشن Android
دانلود اپلیکیشن iOS

اپلیکیشن

اپلیکیشن متیان به شما این امکان را می‌دهد که هر جا که هستید، تمامی امکانات سامانه را در جیب خود داشته باشید و با اشاره دست از آن‌ها بهره بجویید. اپلیکیشن iOS یا Android را از لینک‌های زیر می‌توانید دریافت کنید.

دانلود اپلیکیشن Android
دانلود اپلیکیشن iOS